Articles

Urszula Banaszczak-Soroka

Articles

Zorganizowany rynek kapitałowy elementem systemu finansowego

AbstractDownload article

Działalność maklerska firm inwestycyjnych w Polsce

AbstractDownload article

Wpływ globalnego kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI w. na sytuację finansową domów i biur maklerskich w Polsce

AbstractDownload article

hossa, bessa, investment firms, financial results of brokerage houses, economic crisis

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout