Articles

Wioletta Nowak : 0000-0002-9200-2972

wioletta.nowak@uwr.edu.pl

Articles

Wprowadzenie

Download article

Wprowadzenie

Download article

Sprzedaż poniżej kosztu własnego w przedsiębiorstwie wieloasertymentowym

Download article

The World Bank Revised Minimum Standard Model: Concepts and limitations

AbstractDownload article

RMSM, two-gap model, economic growth, World Bank

Wyzwania rozwojowe w najszybciej rozwijających się krajach azjatyckich

AbstractDownload article

economic growth, standard of living, Asia

Dekompozycja indeksu produktywności Malmquista w modelu DEA

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout