Articles

Katarzyna Murawiak

Articles

Znaczenie tworzenia sieci i stymulowania interaktywnego uczenia się w dobie procesów integracji i globalizacji

Download article

Sieć jako forma uczenia się i podnoszenia konkurencyjności MSP

Download article

Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w transformacji systemu gospodarczego

AbstractDownload article

Instytucjonalizm i jego znaczenie w analizie różnorodności form aktywności gospodarczej i zróżnicowania gospodarek kapitalistycznych

AbstractDownload article

institutionalism, institutions, evolution, embeddedness, capitalism, network

Synergia jako element warunkujący konkurencyjność MSP funkcjonujących w klastrze

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout