Articles

Monika Raulinajtys-Grzybek

Articles

Uproszczony model wdrożenia rachunku kosztów działań sterowany czasem, bazujący na podejściu dwuetapowym

AbstractDownload article

time-driven activity-based costing, cost accounting implementation, process cost analysis

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout