Articles

Aleksandra Królak

Articles

Ocena wybranych platform do e-Learningu pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego

AbstractDownload article

Learning Management System, e-learning, universal design for ICT, W3C, ATAG, education of the disabled

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout