Articles

Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz : 0000-0002-3022-6946

Articles

Konkurencyjność przedsiębiorstw ukierunkowanych na zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu gospodarczego

AbstractDownload article

global crisis, competitiveness, sustainable enterprise development

Branding narodowy w Unii Europejskiej

Download article

Bariery wdrożeń systemów CRM w Polsce

Download article

Kraj jako marka handlowa

AbstractDownload article

Konkurencyjność systemowa gospodarki krajowej

AbstractDownload article

"Twórcze napięcie" - zasadność i implikacje dla polskiej marki narodowej

Download article

Przemiany systemowe gospodarki Polski i ich znaczenie w podnoszeniu poziomu międzynarodowej konkurencyjności

AbstractDownload article

systemic transformation, international competitiveness, national branding

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout