Articles

Małgorzata Wachowska

Articles

Wpływ systemu patentowego na dyfuzję wiedzy

AbstractDownload article

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozprzestrzeniania się wiedzy, oceniane na podstawie zmian w produktywności czynników wytwórczych

AbstractDownload article

Zdobycie obcej wiedzy kluczowym motywem BIZ ulokowanych za granicą

AbstractDownload article

FDI, knowledge spillovers

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout