Articles

Amelia Tosik

Articles

Zarządzanie środkami finansowymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

AbstractDownload article

law, legal economics, legal institutions

Europejska Sieć Sądowa jako element unijnej współpracy sądowej w sprawach karnych

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout