Articles

Alicja Kuropatwa

kuropatwa@wbz.uni.wroc.pl

Articles

Ekonomia jako fundament postępu technicznego

AbstractDownload article

Problem dyskryminacji kobiet — analiza wybranych teorii neoklasycznych opartych na założeniu o niekonkurencyjnych rynkach pracy

AbstractDownload article

discrimination against women, labour market, neoclassical theories of discrimination

Miscellanea: Niewidzialna ręka społecznej odpowiedzialności biznesu

AbstractDownload article

Corporate Social Responsibility (CSR), employer, free market

Czy kobiety są dyskryminowane na rynku pracy? Ekonomiczna analiza dyskryminacji

Download article

Sprawozdanie: Zjazd niemcoznawców we Wrocławiu

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout