Ekonomia, 25/2, 2019, ss.60

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Efektywność akademickich klubów sportowych funkcjonujących w szkolnictwie wyższym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.25.2.1

AbstractDownload articleDownload article

sports clubs, academic clubs, sport, higher education, academic sports association

Wyzwania rozwojowe w najszybciej rozwijających się krajach azjatyckich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.25.2.2

AbstractDownload articleDownload article

economic growth, standard of living, Asia

Ocena jakości obsługi klienta metodą "mystery shopping" na przykładzie banku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.25.2.3

AbstractDownload articleDownload article

mystery shopping, quality of customer service, assessment of service quality

Lifestyle segmentation of Czech food shoppers

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.25.2.4

AbstractDownload articleDownload article

consumer behavior, consumer segmentation, food-related lifestyle

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout