Ekonomia, 24/3, 2018, ss.116

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wprowadzenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.1

Download articleDownload article

The right to a clean environment: A warrant of sustainable development?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.2

AbstractDownload articleDownload article

sustainable development, right to clean environment, third-generation human rights, Aarhus Convention

Proekologiczne i prooszczędnościowe zachowania gospodarstw domowych jako konsumentów energii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.3

AbstractDownload articleDownload article

ecological awareness, prosumer, consumer, air pollution

Znaczenie innowacji technologicznych dla podnoszenia poziomu jakości życia mieszkańców miast — wybrane przykłady rozwiązań w polskich start-upach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.4

AbstractDownload articleDownload article

start-up, innovative business, city, quality of life, technologies

Aplikacje mobilne typu fit — planowanie posiłków i dieta pod kontrolą technologii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.5

AbstractDownload articleDownload article

mobile applications, diet, calorie calculator, product composition, technology

Dynamika rozwoju biegów masowych w Polsce — analiza statystyczna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.6

AbstractDownload articleDownload article

mass-participation run, running events, statistical analysis, chain indexes, single-item indexes, average rate of change

Legal and practical aspects of access to health care for persons with hearing loss in selected European countries

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.7

AbstractDownload articleDownload article

hearing loss, sign language, healthcare, sign language interpreter, medical interpreting

Warunki mieszkaniowe jako wyznacznik jakości życia osób niepełnosprawnych na przykładzie osób z dysfunkcją narządu wzroku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.8

AbstractDownload articleDownload article

disability, sight dysfunction, quality of life, housing conditions, housing needs

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout