Ekonomia, 24/2, 2018, ss.134

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

The Giffen good — a praxeological approach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.1

AbstractDownload articleDownload article

Giffen good, demand curve, praxeology

Analiza wpływu wybranych czynników na popyt na usługę zarządzania funduszem inwestycyjnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.2

AbstractDownload articleDownload article

mutual fund, investment decision, management fee

Cluster — a new trend or necessity?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.3

AbstractDownload articleDownload article

cluster, cooperation, economy, innovation

The case against drug prohibition

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.4

AbstractDownload articleDownload article

addictive drugs, prohibition, economic freedom, racism

Aktywność życiowa rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością jako istotny element ochrony ich zdrowia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.5

AbstractDownload articleDownload article

family with a child with a disability, professional activity, life activity, family support

Problematyka konfliktu interesów w funkcjonowaniu rynku kapitałowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.6

AbstractDownload articleDownload article

conflict of interest, capital market, stock investment risk

Organizacyjno-prawne problemy zabezpieczania zasobów intelektualnych w przedsiębiorstwie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.7

AbstractDownload articleDownload article

intellectual property, strategic resource, knowledge, information

Zastosowanie normy ISO/EIC 27001 w sektorze finansowym — zakres i korzyści

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.8

AbstractDownload articleDownload article

security, information, standards, finance

Miscellanea

Sovereign Money

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.9

AbstractDownload articleDownload article

Sovereign Money, 100% Money, Vollgeld

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout