Ekonomia, 23/1, 2017, ss.120

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Wprowadzenie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.1

Download articleDownload article

Funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością w Niemczech

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.2

AbstractDownload articleDownload article

work, people with disabilities, support of persons with disabilities in Germany, own budget, benefits for people with disabilities

Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych z dziećmi z niepełnosprawnością

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.3

AbstractDownload articleDownload article

Consumption, shortages, households, children with disabilities

Pomiar subiektywnej jakości życia na poziomie lokalnym — studium przypadku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.4

AbstractDownload articleDownload article

subjective quality of life, quality of life evaluation, local and regional development

Ocena wybranych platform do e-Learningu pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.5

AbstractDownload articleDownload article

Learning Management System, e-learning, universal design for ICT, W3C, ATAG, education of the disabled

Aktywność wynalazcza w sektorze technologii związanej z niedosłuchem w konfrontacji z bodźcami popytowymi

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.6

AbstractDownload articleDownload article

patents, innovations, disability, hearing impairment

Improving the quality of life through Balneotourism practices: the Bulgarian experience

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.7

AbstractDownload articleDownload article

balneotourism, balneology, mineral waters, balneological treatment

Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.8

AbstractDownload articleDownload article

pharmaceutical care, pharmacy, pharmaceutical services, pharmaceutical law

Koszykówka na wózkach na przełomie wieków

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.9

AbstractDownload articleDownload article

Wheelchair basketball, sports rehabilitation, dvelopment of Paralympic Sport

Weterani poszkodowani. Rzeczywistość życia po powrocie z misji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.10

AbstractDownload articleDownload article

Injured veterans, combat mission, stabilization mission, disabled, Law on Veterans

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout