Ekonomia, 16, 2008, ss.288

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Dimensions sociales du développement soutenable de l'Europe Centrale et Orientale

AbstractDownload articleDownload article

Ekonomiczne podejście do wspólnotowych reguł konkurencji

AbstractDownload articleDownload article

Formy międzynarodowych przepływów kapitału - problemy definicji

AbstractDownload articleDownload article

Wpływ systemu patentowego na dyfuzję wiedzy

AbstractDownload articleDownload article

Causes of failure in SMEs

AbstractDownload articleDownload article

Lokalizacja firm źródłem przewagi konkurencyjnej. Koncepcje rozwoju gospodarki w oparciu o skupiska małych i średnich firm

AbstractDownload articleDownload article

Finansowanie międzynarodowych trybunałów karnych

AbstractDownload articleDownload article

Konkurencyjność systemowa gospodarki krajowej

AbstractDownload articleDownload article

Druga fala outsourcingu - nowa orientacja biznesowa

AbstractDownload articleDownload article

Działalność maklerska firm inwestycyjnych w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Rynek ubezpieczeniowy wciąż zagrożony przestępczością

AbstractDownload articleDownload article

Significance of foreign direct investment in the economic development of Lower Silesia 1989-2005

AbstractDownload articleDownload article

Zachowania organizacyjne w małych firmach z udziałem kapitału zagranicznego we Wrocławiu

AbstractDownload articleDownload article

The phenomenon of privatization of public professions as one of the elements of political changes in Poland

AbstractDownload articleDownload article

Przekroje struktury kosztów w publicznych uczelniach akademickich w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Regulacje prawne w 6. i 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice

AbstractDownload articleDownload article

Instytucja prawna zadatku z punktu widzenia ekonomicznej analizy prawa

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout