Ekonomia, 17, 2009, ss.212

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Global public goods, global regulation and development of transition economies – some remarks

AbstractDownload articleDownload article

global public goods, global regulation, global financial infrastructure, global climate change, transition economies.

Screening the theories of institutional dynamics in the light of the post-socialist transformation

AbstractDownload articleDownload article

institution, evolutionary change, corporate social responsibility, foreign direct investment, Central and Eastern Europe

Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych – model działania

AbstractDownload articleDownload article

Przegląd doświadczeń europejskich i światowych w procesie pomiaru efektywności wykorzystania zasobów publicznego szkolnictwa wyższego

AbstractDownload articleDownload article

public higher education, public resources, education finance, efficiency, DEA method

Opcje binarne na polskim rynku kapitałowym

AbstractDownload articleDownload article

digital (binary) options, exotic options, option strategy

Crisis of the system of own resources of the European Union and proposals for the future

AbstractDownload articleDownload article

financial autonomy of the EU, financial instruments of the EU, own resources system, reform of the budget, traditional own resources – TOR-, VAT resource, GNI resource, taxation principles, candidate for future own resource, problem of election of candidate, numeric valuation, modulated VAT, energy taxation, tax on the climate change, EU corporation income tax

Socio-economic effects of the development of economic cooperation between Ukraine and the European Union for Poland

AbstractDownload articleDownload article

European economic integration, economic welfare, Computable general equilibrium model, GTAP, equivalent variation, international trade

Wpływ opodatkowania na przepływy BIZ między krajami UE

AbstractDownload articleDownload article

capital income taxation, tax rate effects, FDI, EU

System edukacji jako czynnik konkurencyjności gospodarek Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

competitiveness, education system, models of economic growth, endogenous economic growth, innovation

Usługi w ogólnym interesie gospodarczym a wspólnotowe reguły konkurencji

AbstractDownload articleDownload article

services on general economic interest, regulations, liberalisation of post and energy sectors, EC competition law

Zmiany strukturalne – zjawisko i jego pomiar

AbstractDownload articleDownload article

Polityka (tworzenia i rozwiązywania) rezerw w jednostkach gospodarczych

AbstractDownload articleDownload article

Michał Kalecki w polskiej i światowej ekonomii

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout