Ekonomia, 20/1, 2014, ss.68

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

O ukrytych innowacjach, możliwościach ich pomiaru i polityce proinnowacyjnej

AbstractDownload articleDownload article

hidden innovation, innovation index, innovation policy

Michael Polanyi a rozwój idei porządku spontanicznego w XX wieku: w cieniu Hayeka

AbstractDownload articleDownload article

Michael Polanyi, Friedrich Hayek, spontaneous order

The methodology of the Austrian school of economics: The present state of knowledge

AbstractDownload articleDownload article

Austrian School, Menger, Mises, apriorism, praceology, positivism, empiricism

Wartości narodowe a konkurencyjność Japonii

AbstractDownload articleDownload article

competitiveness of the economy, organization of enterprises, company management

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout