Ekonomia, 19/2, 2013, ss.64

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Zmiany międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej w zakresie instrumentów finansowych odpowiedzią na kryzys finansowy

AbstractDownload articleDownload article

financial instrument, fair value, amortised cost, the risk associated with financial instruments, limiting the financial crisis

Między monetaryzmem a gospodarką regulowaną. Wpływ światowego kryzysu na rynkach finansowych (2008–2009) na modernizację liberalnych teorii rozwoju gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

financial crisis, monetarism, interventionism, controlled market

The World Bank Revised Minimum Standard Model: Concepts and limitations

AbstractDownload articleDownload article

RMSM, two-gap model, economic growth, World Bank

Zarządzanie środkami finansowymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

law, legal economics, legal institutions

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout