Ekonomia, 19/1, 2013, ss.60

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Włoski dystrykt przemysłowy — rekomendacje dla Polski

AbstractDownload articleDownload article

industrial district, the value of localization, practice implementations, industrial atmosphere

PKB a aktywność ekonomiczna oraz wzrost gospodarczy

AbstractDownload articleDownload article

Gross Domestic Product, economic activity, economic growth, economic indicators, economic theory, economic aggregates, critique, public expenditure, Keynesian economics

Les privatisations en Turquie: un regard critique

AbstractDownload articleDownload article

entreprises économiques d’État, privatisation, dérégulation, régulation, capital étranger

Konkurencyjność przedsiębiorstw ukierunkowanych na zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

global crisis, competitiveness, sustainable enterprise development

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout