Ekonomia, 15, 2007

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Regulacja gospodarki światowej

AbstractDownload articleDownload article

World Trade Organisation (WTO) and the issues of further reductions of international trade barriers in the condition of globalisation

AbstractDownload articleDownload article

The bond of justice

AbstractDownload articleDownload article

La durabilité telle qu’elle apparaît dans la relation entre le systeme socio-économique et le capital naturel

AbstractDownload articleDownload article

Avantages compétitifs et frontieres de la fi rme multinationale: nouvelles réfl exions liées a l’économie de la connaissance

AbstractDownload articleDownload article

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozprzestrzeniania się wiedzy, oceniane na podstawie zmian w produktywności czynników wytwórczych

AbstractDownload articleDownload article

Kraj jako marka handlowa

AbstractDownload articleDownload article

Znaczenie przejścia na euro z punktu widzenia polityki pieniężnej realizowanej w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Zorganizowany rynek kapitałowy elementem systemu finansowego

AbstractDownload articleDownload article

Synergia jako element warunkujący konkurencyjność MSP funkcjonujących w klastrze

AbstractDownload articleDownload article

Problem dyscypliny finansów publicznych w państwowej szkole wyższej. Zarys prawny

AbstractDownload articleDownload article

Handel elektroniczny w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Rola organizacji pozarządowych w działalności gospodarczej na przykładzie fundacji

AbstractDownload articleDownload article

Wskaźnik korporacyjności – ujęcie dla rynku producentów samochodów

AbstractDownload articleDownload article

Transakcje sekurytyzacji aktywów w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

AbstractDownload articleDownload article

Nieuczciwa reklama jako przykład czynu nieuczciwej konkurencji

AbstractDownload articleDownload article

Przypadek rynku wartości negatywnych

AbstractDownload articleDownload article

Ewolucja podatku od spadków i darowizn z punktu widzenia celów ekonomicznych

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout